SOCIAL MEDIA

facebook (3)FACEBOOK 

instagram (2)INSTAGRAM 

จุดเริ่มต้นของสโมสร เริ่มจาก “สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน พัฒนานักเรียนในโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และสมาคมนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่ก่อให้เกิด “สโมสรฟุตบอลยังสิงห์ ยูไนเต็ด” มาจากการรวมตัวของเยาวชนจากสมาคมสานฝัน และ เยาวชนในจังหวัดภาคใต้ ที่ผ่านการคัดเลือกโดยโคชมืออาชีพ และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน Thailand Amateur League 2021

หลังจากนั้น สโมสรฟุตบอลยังสิงห์ ยูไนเต็ด ได้ตกลงความร่วมมือที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอล โดยร่วมกันกับ “สโมสรฟุตบอลหาดใหญ่ ซิตี้” จนกลายมาเป็น “สโมสรฟุตบอลยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด” ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานแบบมืออาชีพ และพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพและมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และพร้อมที่จะสู้ศึก Thai league 3 ฤดูกาล 2021/2022

POLICY นโยบาย

  • เป็นสโมสรฟุตบอลที่สนับสนุนการทำงานของ คนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์
  • พัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพ อย่างมีคุณภาพ
  • ส่งเสริมการกีฬาของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
  • ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับทุกภาคส่วนในภาคใต้

GOALS จุดมุ่งหมาย

  • การทำทีมฟุตบอลให้เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพ
  • ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล
  • เป็นสโมสรที่จะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อสังคม

SYMBOL TEAM

BACKGROUND

โลโก้ : ใช้กราฟิก เป็นรูปสิงโตในช่วงของวัยหนุ่ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่ดูสง่า น่าเกรงขาม อยู่ในวงกลมที่มีความโดดเด่น
ดาว 2 ดวง มีความหมายคือ
ดาวดวงที่ 1 : เปรียบเสมือนนักฟุตบอลที่มีความเป็นดาวในตัวตน
ดาวดวงที่ 2 : หมายถึงการเป็นดาวในใจของกองเชียร์และแฟนคลับ

ตัวอักษรด้านบน : เป็นชื่อของทีม ที่ย้ำว่าเราคือ YOUNG  SINGH HATYAI UNITED

ตัวอักษรด้านล่าง : เป็นปี ค.ศ.2017 ที่ก่อตั้ง “สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้’ ที่สนับสนุน พัฒนานักเรียนใน “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความเป็นเลิศ ด้านกีฬา และสมาคมนี้เองจึงเป็นจุดกำเนิดที่สำคัญของทีม ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด”

ยังสิงห์ ยูไนเต็ด (Young Singh United)

Young  : หมายถึง คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
Singh  : หมายถึง สิงโต (สงขลา-สิงหลา-เมืองสิงห์) ซึ่งมาจากบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวเปอร์เซีย ที่แล่นเรือมาค้าขายและมองเห็นเกาะหนู เกาะแมว เหมือนรูปสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเช้าเมือง จึงเรียกชื่อว่า “สิงหลา” คนไทยเรียกเมืองสทิง ต่อมาได้เพี้ยนเสียงไปตามชาวมลายูที่เข้ามาค้าขายแล้วเรียกว่า ซิงกอร่า (Singora) และ สุดท้ายจึงได้เพี้ยนเสียงจนมาเป็น สงขลาในปัจจุบัน

Hatyai : หมายถึงทีมสองทีมที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มาจาก Hatyai City
United : หมายถึง ความเป็นปึกแผ่น รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียว ผูกพันทุกกลุ่ม ทุกวัย โดยเฉพาะการคำนึงถึงทีมเป็นสิ่งสำคัญ
สีประจำทีม : สีเขียว ที่รูปสิงโต แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ ของสิงโต แต่ใช้โทนสีเขียวอ่อน ให้ดูว่าเป็นสิงโตในวัยหนุ่ม วัยที่มีความแข็งแกร่ง
สีน้ำเงิน เป็นสีของน้ำทะเล แสดงถึงเมืองสงขลา ที่เป็นเมืองแห่งท้องทะเล และเป็นที่มาของการรวมตัวของทีม YOUNG SINGH HATYAI UNITED
ฉายาของทีม “สิงห์หนุ่ม สองทะเล”
เป็นการรวมตัวกันของทีมแกร่งสองทีม เสมือนเป็นตัวแทนแห่งเมืองสงขลาที่มีการรวมตัวกันของทะเลสาบน้ำจืดและทะเลอ่าวไทย

SYMBOL TEAM

BACKGROUND

โลโก้ : ใช้กราฟิก เป็นรูปสิงโตในช่วงของวัยหนุ่ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่ดูสง่า
น่าเกรงขาม อยู่ในวงกลมที่มีความโดดเด่น
ดาว 2 ดวง มีความหมายคือ
ดาวดวงที่ 1 : เปรียบเสมือนนักฟุตบอลที่มีความเป็นดาวในตัวตน
ดาวดวงที่ 2 : หมายถึงการเป็นดาวในใจของกองเชียร์และแฟนคลับ
ตัวอักษรด้านบน : เป็นชื่อของทีม ที่ย้ำว่าเราคือ YOUNG  SINGH HATYAI UNITED
ตัวอักษรด้านล่าง : เป็นปี ค.ศ.2017 ที่ก่อตั้ง “สมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้’
ที่สนับสนุน พัฒนานักเรียนใน “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความเป็นเลิศ ด้านกีฬา และสมาคมนี้เองจึงเป็นจุดกำเนิดที่สำคัญ
ของทีม ยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด”

ยังสิงห์ ยูไนเต็ด (Young Singh United)

Young : หมายถึง คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์
Singh : หมายถึง สิงโต (สงขลา-สิงหลา-เมืองสิงห์) ซึ่งมาจากบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวเปอร์เซีย ที่แล่นเรือมาค้าขายและมองเห็นเกาะหนู เกาะแมว เหมือนรูปสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเช้าเมือง จึงเรียกชื่อว่า “สิงหลา” คนไทยเรียกเมืองสทิง ต่อมาได้เพี้ยนเสียงไปตามชาวมลายูที่เข้ามาค้าขายแล้วเรียกว่า ซิงกอร่า (Singora) และ สุดท้ายจึงได้เพี้ยนเสียงจนมาเป็น สงขลาในปัจจุบัน
Hatyai : หมายถึงทีมสองทีมที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มาจาก Hatyai City
United : หมายถึง ความเป็นปึกแผ่น รวมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียว ผูกพันทุกกลุ่ม ทุกวัย โดยเฉพาะการคำนึงถึงทีมเป็นสิ่งสำคัญ

สีประจำทีม : สีเขียว ที่รูปสิงโต แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ ของสิงโต แต่ใช้โทนสีเขียวอ่อน ให้ดูว่าเป็นสิงโตในวัยหนุ่ม วัยที่มีความแข็งแกร่ง
 สีน้ำเงิน เป็นสีของน้ำทะเล แสดงถึงเมืองสงขลา ที่เป็นเมืองแห่งท้องทะเล และเป็นที่มาของการรวมตัวของทีม YOUNG SINGH HATYAI UNITED

ฉายาของทีม “สิงห์หนุ่ม สองทะเล”
เป็นการรวมตัวกันของทีมแกร่งสองทีม เสมือนเป็นตัวแทนแห่งเมืองสงขลาที่มีการรวมตัวกันของทะเลสาบน้ำจืดและทะเลอ่าวไทย